Citát/Citation

,,Vonkajšia krása je o to cennejšia, o čo viac ukrýva vnútornej krásy. '' W.Shakespear
,,Outer beauty is even more valuable, the more hidden inner beauty. '' W.Shakespear

 

Comments