23 September 2012

Citát/Citation

Človek zomiera toľkokrát, koľkokrát stratil priateľov.
Man dies many times lost friends./Francis Bacon


No comments:

Post a Comment