15 September 2012

Citát/Citation

Gentleman je človek,ktorý nikdy neraní city druhého úmyselne.
 Gentleman is a man who never smite the city the second intentionally.

No comments:

Post a Comment