21 September 2012

Citát / Citation

Choď tak ďaleko ako dovidíš. Keď tam dôjdeš, uvidíš ďalej.
Go as far as can see. When you come there, you'll see further./Thomas Carlyle 

 

No comments:

Post a Comment