9 August 2012

**Pretty Angelina... **

Angelina Jolie, ideál ženskej krásy, idol žien a sen mužov.Plné pery,nádherné vlasy,dlhé nohy, vyzývavý pohľad...
Angelina Jolie,ideal of female beauty, female idol and men´s dream.Full lips, beautiful hair, long legs, saucy view ...
zdroj: facebook.com/FFIMP
         http://www.facebook.com/FashionIsMyDrug

No comments:

Post a Comment