1 August 2012

Moje múdrosti :) My wisdom

Žijeme vlastnú rozprávku vo vlastnom svete. Môžeme si vybrať miesto a okolnosti, no záver je vždy tak krásne prekvapivý.
We live your own fairy tale in its own world. We can choose the place and circumstances, however, the conclusion is always so nice surprise.

No comments:

Post a Comment