1 August 2012

Môj obľúbený seriál / My favourite serial

V siedmom nebi
In 7 th  Heaven

Ani neviem prečo, ale tento seriál som si strašne obľúbila a sledujem ho už úplne od mala. Páči sa mi ako si táto rodina s piatimi deťmi, vždy poradí so svojimi problémami a bez problémov a veľmi rada pomáha aj ostatným ľuďom okolo seba.Tak isto sa mi páči, aké dobré vzťahy majú medzi sebou súrodenci, rodičia,..Je to veľmi dojímavý a pekný seriál (podľa mňa). Mal by nám byť možno takým menším príkladom, keby sme sa snažili správať ako oni, svet by bol hneď o niečo krajší. :)

I don´t know why, but I like this serial so much, I watch it from my childhoo. I liked as this  family with 5 kids, always consult with their problems.And they troube-free and very happy also help other people around them.Siblings and parents have very good ships between them ...It´s very nice and touching serial (in my opinion). This serial would be an exaple for us, maybe.If we behaved as they, world would be nicer. :)   

No comments:

Post a Comment