8 August 2012

Citát / Citation

Je ťažké milovať niekoho, kto o tom nevie. No je ťažšie milovať niekoho, čo o to nestojí.
It's hard to love someone who does not know. But it is difficult to love someone, what it stands for.

No comments:

Post a Comment