3 August 2012

Citát / Citation

Najväčším šťastím človeka je, keď môže žiť preto, za čo by bol ochotný zomrieť.
The greatest happiness of man is when you can live so, for what would have been willing to die.
 

No comments:

Post a Comment