Samantha Jones said...

She is amazing! 
♥K.

''Fuck me badly once, shame on you, fuck me badly twice, shame on me.''
,,Spraví ti to zle raz- jeho vina, spraví ti to zle dva krát- tvoja vina.''
 
''Women are for friendship, men are for fucking. ”
..Ženy sú tu pre vzťah, muži pre sex. ''

“ I love you, but I love me more. ”
,,Milujem ťa, ale seba milujem viac.''
 
“ It's all gotten so sanitary. No smoking in bars, what's next? No fucking in bars? ”
,,Všetko robia tak hygienické. Zákaz fajčenia v baroch, čo bude nasledovať? Zákaz sexu v baroch?''


Comments