7 May 2013

LISTEN

Táto skladba je umelecké dielo. S Kaťou sme si ju veľmi obľúbili a aj na spomínaj chate sme si pri nej vyliali srdce. Je nádherná, plná emócií a text je neskutočne pravdivý. Och nádhera... xoxo Zuú

No comments:

Post a Comment