so amazing

Kanadský umelec menom Gregory Colbert ja autorom, pre mňa fascinujúcom, projektu " ASHES AND SNOW". V roku 1992 začil splietať dohromady, filmy a román. Vďaka trpezlivosti sa mu podarilo zachytiť temperament a povahu zvierat. Tiež spoznal ich spoločný jazyk a preskúmal vzťah medzi človekom a zvieraťom z vnútra. Navštívil množstvo krajín ako Egypt, India, Keňa, Barma....   
Pre mňa sú tieto fotky čarovné a ohromujúce. Skladám poklonu Gregorovi. .... Zúu J. 
zdroj : http://shiz.sk/articles/view/2153Comments