Citát/ Citation

Náhody neexistujú, všetko, čo sa stalo tak jednoducho malo byť, ja verím na osud.
Coincidences do not exist, everything happened so easily be, I believe in fate.

Comments