7 February 2013

Fuck you, winter!

Pani Zima, ďakujeme ti za tvoje služby v tomto roku, ale myslím, že dosť bolo :) Zaraď spiatočku a vidíme sa opäť niekedy v decembri, lebo my už chceme JAR!!!Z tých metrových závejov, ktoré si nám za noc stihla pripraviť mi je dosť zle... ♥K.


No comments:

Post a Comment