VOGUE oslávil včera 120. výročie/ VOGUE turnsed 120 yesterday

Happy Birthady dear Vogue!

Vogue oslavuje svoje 120. výročie v tomto roku, ale včera bol aktuálny dátum ich prvého čísla, kt. vyšlo v roku 1892.Pri tejto príležitosti, sedem pekární v New Yorku, Los Angeles, a Connecticut vytvorilo pamätné koláčiky a výsledky ohromujúce (a našťastie pre nás, na  zožratie ).

Vogue celebrated its 120th anniversary this year, but yesterday was the actual date our very first issue was published in 1892. To mark the occasion, seven bakeries in New York, Los Angeles, and Connecticut created a commemorative confection and the results are stunning (and, luckily for us, delicious as well).

vogue.com

Comments