21 December 2012

Vesmírna odysea/ Space Odyssey

Kovový lesk materiálov v kombinácii s nezvyčajným strihom ako vystrihnutým z hollywoodskeho sci-fi.Nemajte strach z budúcnosti. Cosmic girl v metalickom habite je IN!

 Diesel 1120 €
 H&M 19,90€
 Top Shop 127€
 Top Shop 107€
 Zara 29,95€
Zara 49,95€

eva.sk

No comments:

Post a Comment