Citát/ Citation

,,Máte moc uzdravovať svoj ​​život, a musíte to vedieť. Myslíme tak často, že sme bezmocní, ale nie sme. Máme vždy silu našej mysle ... Máme právo a vedomie používať svoju silu. /Louise L. Hay

“You have the power to heal your life, and you need to know that. We think so often that we are helpless, but we’re not. We always have the power of our minds…Claim and consciously use your power. /Louise L. Hay 

Comments