sviatok všetkých svätých

Spomeňme si dnes na všetkých našich blízky čo odišli do večnosti a venujme im našu modlitbu.
Mention now of all our family, friends and people who we love what went into eternity and  give them our prayer

Comments