Citát/Citation

Ak miluje človek naozaj, len málo z toho dokáže vyjadriť./Robert Desnos
If a man really loves , few of them can´t express./Robert Desnos 
 
 

Comments