Vynovený moskovský Hotel Baltschug Kempinski/Renewed Baltschug Kempinski Moscow Hotel

A teraz len pre horných desaťtisíc!
Päťhviezdičkový moskovský hotel Baltschug Kempinski má za sebou prvú fázu rekonštrukcie. Postupne boli v druhom štvrťroku otvorené Kranzler Bar a Baltschug Grill. V júni bolo do prevádzky odovzdané celé kongresové poschodie vrátane nového centrálneho schodiska. Lobby bar bol sprevádzkovaný v júli. Do konca roku 2012 sa majú začať ešte rekonštrukčné práce izieb v Kremeľskom krídle, ktoré majú výhľad na Červené námestie. Slovenskú pečať neprehliadnete pri vstupe do tohto luxusného hotela. Celú stenu recepcie totiž tvorí veľkolepé sklenené dielo s rozmerom 7,5 metra x 2,8 metra.  Znázorňuje sedem koní najväčších ruských bohatierov - múdreho Volgu Buslajeviča, múdreho Suchmana Dolmanteviča, mladého Dobryňa Nikitiča, smelého Aljošu Popoviča, krásneho Čurilu Plenkoviča, bojarského syna Ďuka Stepanoviča a starého kozáka Ilja Muromca. Aj za týmto umeleckým dielom, ktorého zhotovenie trvalo zhruba jeden a pol roka stojí  slovenský umelec – Peter Rusnák.Koľko stojí jedna noc v tomto úchvatnom hoteli, sme sa ,bohužiaľ,nedozvedeli, pokiaľ to ale viete, môžete nám dať vedieť :D ..♥K.

And now only for the top ten thousand! 
5* hotel Baltschug Kempinski Moscow has a first phase of reconstruction. Gradually open the second quarter Kranzler Bar and Grill Baltschug. In June, it was handed over to service the entire convention floor, including a new central staircase. Lobby bar was launched in July. By the end of 2012, have yet to begin reconstruction work in the Kremlin wing of rooms that overlook the Red Square. Slovak seal not miss at the entrance to the luxury hotel. The entire wall is reception is spectacular glass piece with dimensions of 7.5 meters x 2.8 meters. Shows seven horses largest Russian bohatiers - wiseVolga Buslajevič, wise Dolmantevič Suchman, young Dobryň Nikitich , bold Alyosha Popovich, beautiful Curil Plenkovič, bojarského son Dukat Stepanovich and old Cossack Ilya Muromca. Even this piece of art, which are manufactured lasted about one and a half years worth Slovak artist - Peter Rusnák.How much stands one night in this stunning hotel, unfortunately, we were not learned, but if you know it, you can let us know :D .. K.


Comments