Vtedy a teraz/Then and now... ROCK STARs

Včera sme so ZuuJ. na nastygal.com uvideli príspevok venovaný Rolling Stones. Bol tam mladý Mick Jagger, za tie roky sa fakt zmenil, nečudo veď tie fotky tam, boli staré 30 rokov. So Zuu sme sa rozprávali o tom, ako sa niektoré rockové hviezdy zmenili, resp. ako veľmi ich zmenili plastiky. Tak vám prinášam príspevok, v ktorom uvidíme, ako plastiky zmenia človeka, mnohokrát nie k lepšiemu, ale k horšiemu. Prirodzene zostarnúť, je asi pre nás to najlepšie.

Yesterday, me and  ZuuJ. saw the post on  nastygal.com  dedicated to the Rolling Stones. There was a young Mick Jagger, over the years he really changed, it is no wonder because the pictures there were 30 years ago. We talked about how some rock stars have changed, respectively how much they have changed sculptures. So I bring you the post in which we will see sculptures change as a person, often not for the better but for the worse.Grow old naturally it is probably best for us.

Mick Jagger -The Rolling Stones

 Vtedy
Teraz


Gene Simons-The Kiss
Vtedy/Then
Teraz/Now                                  
                                                                                              
Steven Tyler- The Aerosmith
Vtedy/ Then
Teraz./Now
Comments