TWIGGY

Vlastné meno- Leslie Hornby
Narodená-19.9.1949 v Neasden, Anglicko (VB)
Povolanie-modelka,herečka
V polovici 60. rokov minulého storočia bola jednou z najznámejších svetových supermodeliek. Má 1dieťa z prvého manželstva- tento jej manžel zomrel a ona sa stala mladou vdovou, neskôr sa však vydala opäť.Práve ona spustila vlnu anorektičiek, je veteránkou prehliadkových mol a je tiež vášnivou ochrankyňou zvierat.V 60. rokoch ovládla predné stránky módnych časopisov,hlavný dôvod bola jej zvláštnosť, čo boli tri vrstvy nalepovacích umelých rias, ktoré boli na sebe.

Name-Leslie Hornby 
Born-.19.9.1949 in Neasden, England (UK)
Occupation- model, actress 
In the mid-60th last century she was one of the world's most famous supermodels. She has 1 child from his first marriage- her 1st husband died and she became a young widow, but later released again. She launched a wave anorectics, she is a catwalk veteran is also a passionate animals guardian.In 60th years dominated the front pages of fashion magazines, the main reason was her curiosity, what were three layers of adhesive synthetic eyelashes that were wearing.Comments