SLOVAK ARTIST

Slovensko má úžasných talentov súčasnej maľby.  Jeden y najvýraznejších je Andrej Dúbravský, ktorý má viac a viac výstav. Som rada, že sa dostáva do popredia, pretože sa mi jeho diela páčia. Sú pre Slovenskú maľbu trochu netradičné, no zaujímavé. Keďže pri umení sú zbytočné slová, radšej si zájdite na jeho výstavu.
Slovakia have many talented artist. On of the best is  Adrej Dúbravský, who have more and more exhibitions. I am happy, because I like his works. They are unusual but interesting. Since, about art is unnecessary to talk, you gonna look  Andrej´s exhibitions.

Comments