28 October 2012

POZOR! Zimný čas!/ ATTENTION! Wintertime!

Dnes v noci o 3 sa menil letný čas na zimný.Ručičky na našich hodinkách sa presúvali z trojky späť na dvojku. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, urobte tak, tento deň budete mať o hodiny dlhší, tak si ho užite čo najpríjemnejšie :) ♥K.

Tonight on 3 is changed  summer time to wintertime.Hand on our watches have been moved from the 3 back to 2. If you have not already, please do so this day will be about an hour longer, so enjoy it as enjoyable :) K.

No comments:

Post a Comment