~Lovely Marilyn Monroe~

Vlastným menom -Norma Jeane Mortensenová
* 1. jún 1926, Los Angeles
 † 5. august 1962, Los Angeles
 Bola americká filmová herečka, známa ako sexuálny symbol 50. rokov a 60.rokov 20. storočia.
Po kariéry modelky sa z nej stala filmová hviezda, stelesňovala veľké množstvo oslňujúcich žien.  Jej záhadná smrť, políciou a úradmi "upravená" a klasifikovaná ako samovražda, z nej spravila novú ikonu: celebritu, ktorá sa stala obeťou vlastnej krásy a slávy. Rôzne teórie dodnes tvrdia, že za úmrtím herečky nebola samovražda, ale vražda v dôsledku mileneckých afér s bratmi Kennedyovcami, prípadne že ju dala zlikvidovať mafia.

 Name- Norma Jeane Mortensenová 
* 1st June 1926, Los Angeles
5th August 1962, Los Angeles
She was an American actress, known as a sex symbol of the 50´s years and 60's of 20th century.After modeling career, it has become a movie star, epitomized a large number of dazzling women. Her mysterious death, police authorities and "adjusted" and classified as a suicide, it has made the new icon: a celebrity who became a victim of its own beauty and glory. Various theories today argue that the actress was under the death a suicide, but murder as a result of loving affairs with the Kennedys brothers, or that it gave discarded mafia.


Comments