Citát/Citation

Aj keď priateľ odíde tak ďaleko, že stretnutie je nemožné, stále platí pôvodné " spolu naveky"
While friend goes so far that it is impossible to meet, still true original "together forever"

Comments