Citát/Citation

Keď sa budeš smiať, bude sa s tebou smiať celý svet.Keď budeš plakať, budeš plakať sám./Bob Marley
When you will laugh, all the world will be laught with you.When you will cry, you will cry alone./ Bob Marley

Comments