Citát/Citation

Niečo chcieť, znamená už polovicu mať.
 Something want, means to half have.

Comments