Citát/Citation

Predstavivosť je dôležitejšia ako vedomosti.
Imagination is more important than knowledge.
 
 

Comments