Citát/Citation

 ,,Ešte 20 rokov budeš ľutovať tie veci, ktoré si neurobil, ako tie, ktoré si urobil.Tak odhoďte zábrany.Chyťte vietor do plachiet.Objavujte.Snívajte.Skúmajte./Mark Twain

“Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover” / Mark Twain

Comments