Citát/Citation

Ak máte peniaze a moc, zdá sa, že máte peniaze a priateľov.
Ale to nie sú vaši priatelia, sú to priatelia vašich peňazí a vašej moci. /Dalajláma

If you have money and power, it seems that you have money and friends.
But these are not your friends, they're friends of your money and your power./Dalai Lama
Comments