Citát/ Citation

Nikdy nepodporuj slabosť, vždy podporuj silu!
Do not promote weakness, always support the power!

Comments