Rita ORA

Celé meno: Rita Sahatçiu Ora
Narodená: 26.november 1990 (Priština,Juhoslávia, dnešné Kosovo)
Je kosovsko-albánskeho pôvodu
Je britská speváčka-skladateľka a herečka.V roku 2009 vystupovala ako súťažiaca v súťaži od BBC, Eurovision: Your Country Needs You. Neskôr v tom istom roku podpísala zmluvu s Roc Nation.
Býva v Západnom Londýne.
Žáner: R&B,Pop,Soul,Smooth jazz

Full Name: Rita  Sahatçiu Ora
Born: 26.november 1990 (Pristina, Yugoslavia, Kosovo today) 
It Kosovar Albanian origin 
Is a British singer-songwriter and actress. In 2009 acted as a contestant in the BBC contest, Eurovision: Your Country Needs You. Later that same year signed to Roc Nation. 
She lives in West London. 
Genre: R & B, Pop, Soul, Smooth jazz


Comments