17 September 2012

ide sa do hôr :) we go to the mountains

Ako už Kaťa spomínala na nejaký čas odchádzame. Ideme si užívať krásnu prírodu bez prístupu na internet. Juchchú to bude srandy :). Fotiť budem o 100dušu a tak v piatok, s čistou, prevetranou hlavou, sa s vami podelíme so zážitkami, teda ak nás nezožerie medveď :D

As already mentioned Kaťa leaving for some time. We're going to the beautiful countryside without access to the internet. Juchchú it will be fun :). I'll take pictures a lot of  and so on Friday, with a clean, refreshing head to share with you an experience, if bear will not eat me :)

No comments:

Post a Comment