Citát/Citation

Umenie života spočíva v tom, že sa učíme trpieť a usmievať sa.
The art of life lies in the fact that we learn to suffer and smile.

Comments