Citát/Citation

Priateľstvo žije z bezpečnosti, mlčanlivosti a jemnosti. Láska zo sily rozkoše a hrôzy.
Friendship lives of security, confidentiality and softness. Love of power lust and horror.

Comments