Citát/Citation

Existuje šťastie, lenže ho nepoznáme; ba aj by sme ho poznali, lenže si ho nevieme vážiť.
Luck is exist, but, do not know him, or even to have known him, but, you know to appreciate it.

Comments