Citát/Citation

Kto hovorí pravdu, ten musí mať osedlaného koňa predo dvermi!
Who is telling the truth, he must have saddled horse at the door!/ Španielske príslovie/Spanish proverb

Comments