Citát / Citation

Ak ľudia príjmu Boha do vlastného srdca, stávajú sa jeho spolupracovníkmi. Ak ho nepríjmu, aj to je odpoveď Boha.
If people accept God into your own heart, to become his co-workers. If you missed it, and that God is the answer./ Mother Teresa

Comments