Citát / Citation

Naše vlastné obavy a pochybnosti sú našimi najhoršími nepriateľmi.
Our own fears and doubts are our worst enemies.

Comments