Citát/ Citation

Ak ženy milujú pravdu a hľadajú pravé poznanie, môžu byť práve tak dokonalé ako muži.
If women love truth and seek true knowledge can be just as perfect as men./ Mary Ward

Comments