Chill out on Empire State Building

Určite túto fotografiu poznáte. Mňa úplne fascinuje! Ako si niekto, preboha, môže v takej výške na nejakom úzkom lešení nezaistený sedieť, čítať a vychutnávať cigaretku??? RESPECT!

You know this photo, definitely. It´s totally fascinates me!OMG , how someone unsecured sit, read and savor cigarette in an amount on same narrow scaffold??? RESPECT!

Comments