17 September 2012

Bye,bye...

Ja a ZuúJ. sa s vami na pár dní lúčime,bohužiaľ.:(...Vrátime sa až v piatok,snáď  v dobrej nálade, pripravené prispievať do bloggu nové, zaujímavé príspevky.Ideme na očap, je to skratka neviem ani celý názov:P...proste odchádzame, je to školská akcia:)...Papapapap naši milujúci bloggeri, piatok je tu ,co by dup' ♥K.

Me and ZuúJ. with you bid farewell to a few days, unfortunately.: (... We'll be back on Friday, hopefully in a good mood, ready to contribute to blogg, new interesting share.We´ll go for OCAP, this is short I can not even name all:P.. . simply leaving, it's a school event ... :) Papapapap our loving bloggers, Friday is here, early K.

No comments:

Post a Comment