Mamičkovský štýl podľa Jessicy Alby! / Mom style by Jessica Alba!

Exotická Latinoameričanka, ktorá sa dostala do povedomia prostredníctvom filmových plátien je čoraz viac považovaná za módnu ikonu. Svojou krásou a charizmou vždy vynikala a bola jednou z najžiarivejších hviezd červeného koberca. Štýl obliekania, ktorý preferuje v súkromí sa však stáva čoraz viac inšpiráciou mnohých žien. Jessica Alba (31) je dôkazom toho, že aj mladé maminy môžu byť stále príťažlivé a ešte viac sexi.

Exotic Latino American, which came into awareness through cinema screens is increasingly regarded as a fashion icon. Its beauty and charisma has always excelled and was one of the brightest stars of the red carpet. Style of dress, which prefers privacy is becoming more and more inspired many women. Jessica Alba (31)is proof that even young moms may still be more attractive and sexy.

http://feminity.zoznam.sk/c/858613/mamickovsky-styl-podla-jessicy-alby 

Comments