13 August 2012

ĎAKUJEME!!! / THANKS!!!

Včera sme oslávili 2 týždne fungovania a my máme už prvú 500 zhliadnutí za sebou!!! Som za to rada a ďakujeme!!Nech je tých zhliadnutí čoraz viac, sledujú nás nielen doma na Slovensku, ale aj v susednom Česku, Veľkej Británii, USA,  Rusku,Nemecku, Holandsku, Francúzsku, Kanade:)K.♥

Yesterday we celebrated two weeks of operation and we have been watching the first 500 in a row! I am in the Board and thank you! Let those seeing more and more, follow us  not only at home in  Slovakia but also in the neighboring Czech Republic, UK, USA, Russia, Germany, Holland, France, Canada :) K.

No comments:

Post a Comment