Citát / Citation

Neprajte si, aby to bolo ľahšie, prajte si,aby ste boli lepší.
You don´t wish, that it will be  easier, you wish, that you will be better.


Comments