Citát / Citation

Byť šťastným a iných obšťastňovať - to je pravé poslanie človeka.
Be happy and make happy others - this is the right man mission.

Comments