Citát / Citation

 Ak nechcete ísť po tom, čo chcete,- nikdy to nebudete mať.
 Ak sa nechcete opýtať, odpoveď bude nie.
 Ak neurobíte krok vpred, vždy budete na rovnakom mieste!


 If you dont go after what you want-u will never have it.
 If you dont ask -the answer will be no.
 If you dont step forward- you willl always be in the same place!


Comments