Citát / Citation

"Usmievaj sa - zvýšiš cenu svojej tváre."
"Smile - it increases the price of its face."

Comments