Citát / Citation

Keď žijeme pre druhých, život sa pre nás stáva ťažším, ale zároveň šťastnejším a bohatším....
When we live for others, life becomes more difficult for us, but also happier and richer ....
 

Comments